Krovy

Nabízíme Vám veškeré tesařské práce, jako jsou montáže krovů, půdní vestavby, demontáž krovů, rekonstrukce střech, zahradní pergoly, obklady stěn a stropů  a mnoho dalšího.

Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je přenášení zatížení od vlastní tíhy, skladby střešního pláště (záklop, laťování, izolační vrstvy, střešní krytina), sněhu, větru a případných dalších užitných zatížení, do svislých nosných konstrukcí stavby.

Navrhujeme, vyrábíme a dodáváme tradiční tesařské konstrukce sedlových, valbových, polovalbových, mansardových, pultových a jiných střech, spolu s kompletní dodávkou střešní krytiny,klempířských a pokrývačských prvků, tepelných izolací a folií, podhledů z palubek a prken; to vše dle specifikace a přání zákazníka.

Z historického hlediska patří dřevěné konstrukce mezi nejstarší typy konstrukcí, používané především pro výstavbu různých obydlí a domů. Volba krovové soustavy závisí především na dispozici a množství vnitřních nosných stěn a na sklonu střechy. V současné době se klasické krovové soustavy používají již minimálně (rekonstrukce historických objektů apod.). Dnešní krovy novostaveb mají charakter tzv. novodobých hambalkových soustav, nebo se jedná o tzv. novodobé krovy s vaznicemi. Velmi často krovy dotváří efektně interiéry staveb, tedy jsou pohledové, v interiéru přiznané.