Dřevěné příhradové vazníky

nacházejí široké uplatnění v celém stavebním průmyslu. Nejčastěji jsou používány na střechy halových objektů, supermarketů, rodinných a bytových domů. Běžně se s nimi setkáváme také při realizaci bednění mostů, dřevěných stropů, altánů nebo dokonce celých domů.

Proto tyto dřevěné vazníky úspěšně nahrazují jak klasické vázané krovy, tak ocelové nebo betonové prvky, nad nimiž vítězí svou lehkostí, cenou a ekologickými aspekty. Návrh konstrukce střechy je doložen podrobným statickým výpočtem a vlastní provedení potom výstupní kontrolou před expedicí ve výrobním závodě a na stavbě.

Dřevěné vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny se navrhují až na rozpětí 30m bez mezilehlé podpory. Zároveň ale nabízí i velkou možnost různý  tvarů – kromě tradičních sedlových a pultových vazníků, jsme schopni vyrobit i vazníky obloukové  a nebo  s obytným podkrovím. Příhradový vazník je díky vysokému využití materiálu i značné únosnosti lisovaných spojů ideálním kompromisem mezi ekonomicky i staticky vhodným řešením.

Vazníky se skládají z dřevěných prvků (horní a dolní pas, diagonály, svislice), které jsou navzájem „natupo“ spojeny kovovými deskami s prolisovanými trny, které se do dřeva lisují.

I když jsme poměrně mladá firma, směle si dobýváme svou pozici na trhu
a především věříme, že kvalita našich vazníků i služeb si najde cestu mezi Vás – drobné stavebníky, projekční a stavební firmy, zemědělce a podnikatele.

Technologie výroby příhradových vazníků

Dřevní hmota 

jehličnaté řezivo jakostní třída S10 a S13

Styčníkové desky

1 – 1,5 – 2mm pozinkovaný plech s jednostraně prolisovanými trny

Impregnace

výrobků se provádí  máčením v roztoku Bochemit. Namáčí se i čela řezu  jednotlivých  přířezů  před sestavením  vlastního vazníku.

Technologie

Vazníky se vyrábějí z fošen tl.50mm ,60mm  a výšky 80-240mm dle statického výpočtu.
Fošnové přířezy vyrobené na počítačem řízených úhlových a zkracovacích pilách jsou na výrobních linkách sestaveny do požadovaného tvaru a do jednotlivých styčníků jsou z obou stran deskovým hydraulickým lisem zalisovány styčníkové desky, které zajišťují přenosvnitřních sil ve styčníku.

Montáž vazníků

při montáži na staveništi se vazníky ukládají jeřábem na nosné podpory a rozmístí na příslušnou rozteč, cca po 1 m. Poté se  kotví pohyblivou a pevnou kotvou a zavětrují příčným a podélným větrováním dle statického výpočtu. Poté může probíhat bednění, laťování, montáž fólií, krytiny apod.  Na přání zákazníka vyrábíme a montujeme též pohledové hoblované.

Záruční doba 

Běžně poskytujeme 36 měsíců.